وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس سند ملی توسعه بخش تعاون، منابع حاصل از عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی در برخی فعالیت‌ها باید صرف بخش تعاون شود که تا به امروز این تکلیف اجرایی نشده است.

محمد شریعتمداری افزود: تعاونگران و بخش تعاون، انتظارات درستی در خصوص نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند.

وی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای ۲۲گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند برعهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که چنانچه بخشی از این تکالیف اجرا می‌شد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا می‌کرد.

وزیر کار ادامه داد: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر شده بخشی از منابع حاصل از واگذاری‌های املاک دولتی به بخش خصوصی و بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی در برخی فعالیت‌ها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا امروز این تکالیف به مرحله اجرا درنیامده است.