برخی از کارگران پیمانکاری شاغل در معادن زغال سنگ سوادکوه، رفع مشکلات اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش دستمزدهایشان را خواستار شدند. این عده در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد معدنی باعث ایجاد شکاف درآمدی میان کارگران شده طوری که در عمل کارگران به نسبت مساوی از مزایای مزدی برخوردار نیستند. آنها گفتند: یکسان‌سازی حقوق تا به حال برای کارگران پیمانکاری این واحد معدنی که حدود ۸۰ کارگر شاغل دارد، به درستی اعمال نشده و این مسأله موجب شده افزایش دستمزد کارگرانی که سال‌هاست در این واحد صنعتی به کارهای سخت مشغولند، متناسب با سوابق کاری آنها نباشد. کارگران این واحد معدنی در عین حال یادآور شدند: یکی دیگر از مطالبات کارگرانی که تحت پوشش پیمانکار مشغول کار هستند، پرداخت مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی از سال ۹۶ تاکنون است.