جمعی از رانندگان کد ۸ شهرستان مریوان، در اعتراض به به‌رسمیت شناخته نشدن فعالیت‌های خود، روز شنبه (۲۹ شهریور) مقابل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مریوان و حومه تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این رانندگان که صاحبان ۲۵ دستگاه تاکسی هستند، در نامه‌ای به رئیس پلیس راهور شهرستان مریوان قید کرده‌اند که بعد از ۵ ماه و با وجود دریافت ۱۵ میلیون تومان از هر راننده توسط تاکسیرانی، رانندگانی که در همین مسیرها مسافر جابه‌جا می‌کنند، از به رسمیت شناختن آنها خودداری می‌ورزند و به آنها اجازه کار نمی‌دهند.

به گفته این رانندگان، چند بار به اصرار تاکسیرانی در مسیرهای مورد نظر حاضر شدند اما مورد اهانت و کتک‌کاری قرار گرفتند چرا که این گروه از رانندگان بر خط خود احساس مالکیت دارند.