عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عزم مجلس جزم است تا قراردادهای موقت کار را ساماندهی کند اما از آنجایی که تهیه طرح در این باره بار مالی دارد، دولت باید لایحه آن را به مجلس ارائه کند.

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: تاکنون افرادی از مشاغل گوناگون چون کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و خواستار تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی شده‌اند. وی با اشاره به اینکه تهیه طرحی در مجلس برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی یا پیمانی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و بار مالی دارد، افزود: اگر مجلس طرح تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد موقت را تهیه کند، قطعا شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید لایحه ساماندهی قراردادهای کار را به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: مجلس قطعا با دولت وارد مذاکره می‌شود تا لایحه تبدیل وضعیت قراردادهای موقت کار به مجلس ارائه شود.