رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است که بهترین راه برای خانه‌دار شدن کارگران، واگذاری خانه‌های اجاره به شرط تملیک است و ساخت مسکن کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی به کاهش تقاضای مسکن و نزول قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو سوم حقوق و دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها تشکیل می‌دهد. از طرفی کارگران با وجود آنکه از خانه‌دار شدن استقبال می‌کنند ولی قدرت پرداخت اقساط وام‌های مسکن را ندارند در نتیجه باید به سراغ راهکارهایی برویم که هم به خانه‌دار شدن کارگران در این شرایط کمک کند هم موجب افزایش هزینه‌های معیشت آنها نشود. وی افزود: با تمام امکاناتی که در اختیار داریم معتقدم که واگذاری خانه‌های اجاره به شرط تملیک یکی از بهترین راه‌ها برای خانه‌دار شدن کارگران است و این پیشنهاد می‌تواند کارگران فاقد مسکن را صاحبخانه کند.