صبح دیروز کارگران شاغل و بازنشسته شهرداری آبادان در اعتراض به چند ماه معوقه مزدی خود مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند. به گزارش ایلنا، دلیل تجمع این کارگران پرداخت نشدن دست‌کم دو ماه از اقساط سنوات حدود ۲۰۰ نفر از بازنشستگان عنوان شده‌ است. از قرار معلوم مطالبات سنواتی پایان خدمت کارگران شهرداری آبادان به صورت اقساطی به بازنشستگان پرداخت می‌شود. در عین حال کارگران شاغل شهرداری آبادان هم اظهار داشتند: کارگران مجموعه این شهرداری فقط پایه حقوق فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه را دریافت کرده و حقوق تیر و مرداد را نیز هنوز دریافت نکرده‌اند. آنها افزودند: علاوه بر حقوق، حق بیمه کارگران نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.