معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات از رای دیوان محاسبات برای خلع ید از مالک هفت‌تپه و تخلفات صورت گرفته، سخن گفت.

سعید بیت عفری در گفت‌وگو با صداوسیما گفت: گزارش دیوان محاسبات بر مبنای تخلفات صورت گرفته در واگذاری هفت‌تپه و بعد از واگذاری تنظیم شده و رای بر همین مبنا صادر شده است.

وی تخلفات مالک هفت‌تپه را چنین برشمرد: عدم رفع تعهدات ارزی، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی، عدم پایبندی به قرارداد، پایین آمدن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده.

بیت عفری با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 بر رقابت‌پذیری در اقتصاد و بهبود ساختار تاکید شده، ادامه داد: اگر به تعهدات عمل نشود، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کرده و بنگاه را به دولت برگرداند.

وی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته، گفت: به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده و سازمان خصوصی‌سازی نیز در جریان است. این نهادها باید مراحل قانونی خلع ید را انجام دهند.

وی تاکید می‌کند: تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال به کار خود ادامه می‌دهیم.