معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: اقدامات لازم برای افزایش حدود ۳۰درصدی حقوق و افزایش مدت قرارداد کارکنان شرکتی این سازمان آغاز شده است. به گزارش روابط‌عمومی تأمین اجتماعی، هادی زبده شیرکوهی اظهار داشت: با توجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل وصول بخشی از مطالبات این سازمان از دولت و همچنین مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش فوق‌العاده موضوع فصل پنجم آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی برای تمامی کارکنان، بهبود شرایط شغلی و قراردادی همکاران شرکتی شاغل در شرکت کار و تأمین و سایر شرکت‌ها نیز پیگیری و با حمایت و موافقت مدیرعامل سازمان به اجرا گذاشته شد. وی افزود: تمهید مقدمات، محاسبات و نهایتا اعمال افزایش حدود ۳۰درصدی حقوق کلیه همکاران شرکتی ترجیحا به موازات اجرای طبقه‌بندی مشاغل در اسرع‌وقت انجام خواهد شد.