کارگران لوله‌سازی اهواز در دیدار با رئیس مجلس، مطالبات خود را مطرح کردند. به گزارش ایلنا، روز جمعه در حاشیه بازدید محمدباقر قالیباف از شرکت لوله‌سازی اهواز، برخی کارگران با قالیباف دیدار کردند. این کارگران از دغدغه‌های خود در راستای اجرا نشدن صحیح طرح همسان‌سازی حقوق در شرکت لوله‌سازی اهواز انتقاد کردند که پس از سخنان دو طرف، مقرر شد مسئولان برای حل مشکل تلاش کنند. به گفته کارگران، همسان‌سازی حقوق میان کارگران قرارداد مستقیم و پیمانکاری‌ها رعایت نمی‌شود و این مساله مشکلات بسیاری را برای کارگران پیمانکاری به وجود آورده است. کارگران لوله‌سازی اهواز انتظار دارند مسئولان به قول‌های داده شده عمل کنند و یکسان‌سازی حقوق به صورت تام و تمام اجرایی شود. آنها انتظار دارند همه کارگران از حقوق و مزایای همسان برخوردار شوند.