یک فعال حوزه کار با بیان اینکه قانون کار باید شامل حال کارگران مناطق آزاد شود، گفت: تمام کارگران شاغل در مناطق آزاد حق بهره‌مندی از مزایای قانون کار را دارند و حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باید در مورد آنها رعایت شود. علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه کارگران شاغل در مناطق آزاد به دلیل آنکه از شمول قانون کار خارج شده‌اند از حداقل‌های قانونی هم محرومند و حقوق مصوب شورای عالی کار را نمی‌گیرند در حالی که کارگران در هر نقطه از ایران باید تحت پوشش قانون کار باشند و از مزایای پیش‌بینی شده در قانون بهره‌مند شوند. وی گفت: وزارت کار و سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه که حکم نظارتی دارند باید به این مساله ورود و نظارت کنند تا حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد پایمال نشود.