رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه برنامه اشتغال پساکرونا را در دستور کار داریم، گفت: توسعه اشتغال مناطق مرزی و محروم را در کنار اشتغال پساکرونا در قالب چندین سناریو دنبال می‌کنیم.

محمد اسکندری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره برگزاری شورای عالی اشتغال گفت: پیگیری‌هایی برای برگزاری کمیته‌ها انجام دادیم ولی تمام جلسات به خاطر کرونا کنسل شده است. امیدواریم بعد از کمیسیون دوم در شهریور جلسه را تشکیل دهیم.

وی ادامه داد: برنامه‌های اشتغال پساکرونا و ادامه اشتغال روستایی و بحث تبصره 18 را در دستور کار داریم که باید برای سال 99 اعلام شود. اشتغال روستایی و ادامه آن را هم در دستور کار داریم. مرحله پنجم اشتغال روستایی و ادامه آن را باید دنبال کنیم.

اسکندری با بیان اینکه در دوران کرونا بیشترین لطمه به حوزه خدمات وارد شد، گفت: باید برنامه‌ریزی کرد و سیاست‌هایی گذاشت تا حوزه خدمات به حالت قبلی خود بازگردد.

وی درباره برنامه اشتغال پساکرونا گفت: برنامه‌ای بلندمدت در سه سناریو برای دوره پساکرونا تدوین کرده‌ایم. سناریوی نخست اینکه ممکن است واحدهای اقتصادی همراه با رونق به حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند. سناریوی دوم پیش‌بینی یک دوره افول و سپس بازگشت سریع به رونق است و سناریوی سوم بازگشت به روال قبل از کرونا است البته برای واحدهایی که ظرفیت ایجاد اشتغال در دوران کرونا را هم داشتند.

وی درباره اینکه حوزه‌ای مانند IT در دوره کرونا فرصت ایجاد اشتغال داشته است، گفت: واحدهایی که کار توزیع مواد غذایی انجام می‌دادند یا توزیع کالا انجام می‌دادند، اینها بیشترین ظرفیت ایجاد اشتغال را دارند. توسعه اشتغال در 16 استان محروم را در دستور کار داریم. همچنین توسعه اشتغال در مناطق مرزی در برنامه است. مصوبه اشتغال در مناطق مرزی در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت است که فکر می‌کنم تا یک جلسه آینده نهایی و به کمیسیون اصلی ارسال شود. برنامه‌های پساکرونا هم آماده شده است. یکی از برنامه‌های مهم در سال جاری حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش سالیانه 30 درصد اشتغال در کشور است.