جمعی از کارگران کارخانه فولاد شهیدجهان‌آرا در خرمشهر در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در محدوده محل کار خود، اعتراض صنفی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: ما۶۰۰ کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری شاغل در کارخانه فولاد شهیدجهان‌آرا خرمشهر به دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد تولیدی هستیم. به گفته این کارگران، اصرار آنها به این دلیل است که در قانون کار بر الزامی بودن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تاکید شده است. طبق اظهارات کارگران این واحد تولیدی، مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد جمعیت ۶۰۰ نفری کارگران باعث شده که درآمد مزدبگیران این کارخانه در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند. به گفته آنها، یکی از دلایل مخالفت کارفرما با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌شدن دستمزد کارگران قراردادی و پیمانی با کارگران رسمی است که به دلیل مشکلات مالی، قصد عملیاتی کردن این طرح را ندارد. آنها با اشاره به ماده ۵۰ قانون کار گفتند: براساس این ماده، وظیفه پیگیری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند، این وظیفه برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به گفته این کارگران، مسئولان وزارت کار هم در مورد مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران شرکت فولاد شهیدجهان‌آرا خرمشهر پاسخگو نیستند و ظاهرا در این زمینه هیچ پافشاری خاصی ندارند.