سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بدهی 250هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی گفت: با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان، فقط 32هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت خواهد شد. علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا در کشور تقریبا یک میلیون شغل تحت تأثیر قرار گرفته، اظهار داشت: دولت تلاش کرد بیمه بیکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به این عده پرداخت کند ولی فقط ۳۰۰هزار نفر بیمه بیکاری گرفته‌اند. وی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم خواهان پرداخت بیمه بیکاری ناشی از آسیب‌های اقتصادی کرونا به دو میلیون شغل است، افزود: کمیسیون اجتماعی بنا دارد ساماندهی قراردادهای کار را در دستورکارهای خود قرار دهد زیرا شاهد نابه‌سامانی زیادی در این حوزه هستیم. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: دولت ۲۵۰هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است ولی گویا بنا ندارند این بدهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به قشر کارگر بدهند. بابایی کارنامی خاطرنشان کرد‌: در صورتی که این بدهی همین امروز پرداخت شود اتفاقات بسیار خوبی در زندگی کارگران و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی رخ خواهد داد، هر چند که با فشار مجلس ۳۲هزار میلیارد تومان از این بدهی در قالب طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شده اما مجلس بنا دارد بدهی دولت به تأمین اجتماعی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صفر کند.