روز یکشنبه، کارکنان بهداشت و درمان استان تهران مقابل سازمان اداری و استخدامی کشور تجمع کردند و خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند. به گزارش ایلنا، این عده معتقدند مجلس و دولت در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی آنها، کم‌کاری می‌کند. آنها می‌گوینذ: مجلس و دولت درخواست‌‌ ما را پاس‌کاری می‌کنند. مجلس به گردن دولت می‌اندازد و دولت به گردن مجلس. آنها با بیان اینکه خواهان استخدام به شکل پیمانی یا برخورداری از قرارداد مستقیم با دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، گفتند: دولت ابتدا باید بپذیرد که نیروی شرکتی، محروم است. در واقع نه دستمزد مناسبی نسبت به نیروهای قراردادی، رسمی و پیمانی دریافت می‌کنیم و نه اینکه امنیت شغلی داریم درحالی‌که نیروهای رسمی هم از این مزایا بهره‌مند می‌شوند و هم از دیگر امتیازاتی که دولت در نظر گرفته است؛ مانند فوق‌العاده ویژه و افزایش امتیازات متناسب با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری. کارکنان معترض بهداشت و درمان استان تهران با بیان اینکه ظهور شرکت‌های واسطه در دانشگاه‌های علوم پزشکی به تضییع حقوق نیروی انسانی می‌انجامد، گفتند: شرکت‌های واسطه می‌خواهند هزینه‌‌های خود را کم کنند و کاری با خواسته‌های صنفی نیروی کار ندارند.