با وجود رسیدن دمای شوش به ۵۰ درجه ولی کارگران نیشکر هفت‌تپه دیروز نیز به دلیل بی‌توجهی به خواسته‌هایشان با حضور در کنار فرمانداری اعتراض خود را نشان دادند. به گزارش مهر، کارگران دیروز در حالی در دما و رطوبت بالا و شرایط کرونایی اعتراض خود را نشان می‌دادند که بی‌توجهی مسئولان بهداشت شوش به سلامت کارگران در شرایط کرونایی را مورد انتقاد قرار دادند. آنان گفتند: «انتظار داریم حداقل در این مدت ۴۲ روز یک مسئول بهداشتی در بین کارگران حاضر می‌شد و مطلبی بهداشتی را گوشزد می‌کرد». کارگران می‌گویند: «از تکرار مکررات خسته شدند و از مسئولان ارشد شهرستان گله کردند که آیا صدای آنها را می‌شنوند یا خیر؟». کارگران می‌گویند: «چطور تمام شرکت‌های نیشکری خوزستان با نداشتن بافت خاک مناسب سودآور هستند و تاکنون کارگری اعتصاب نکرده‌اند ولی هفت‌تپه فقط با اعتراض و اعتصاب حقوق می‌گیرد، آیا این نشان از ضعف مدیریتی نیست؟». کارگران همچنین خواستار خلع ید بخش خصوصی از مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند.