معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل واحد با هدف بهره‌مندی ۱۰۶هزار کارگر مشمول قانون کار شاغل در واحدهای تحت پوشش صنعت نفت خبر داد. به گزارش توسعه ایرانی، حاتم شاکرمی با بیان اینکه برای اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های چهارگانه وزارت نفت، اقدامات اساسی انجام شده، اظهار داشت: با توجه به گستردگی جغرافیایی حوزه فعالیت وزارت نفت و شرکت‌های وابسته، تنوع مشاغل و تخصص کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد و نبود یک الگو و نظام واحد جبران خدمات برای پرداخت مزد در کارهای هم ارزش، این وزارتخانه با تعامل و مشارکت وزارت نفت نسبت به تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل واحد برای کارگران شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد صنعت نفت اقدام کرد.