شهردار بندرعباس گفت: براساس تصمیم جدید این شهرداری، حقوق کارگران تنظیف و فضای سبز شهری حداقل ۴۰درصد در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد. عباس امینی‌زاده اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و وضعیت اقتصادی کشور، توجه به تامین معیشت کارگران بیش از پیش ضرورت دارد. وی افزود: در چند ماه اخیر، جلسات متعددی برگزار شده و مسأله افزایش حقوق کارگران این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. شهردار بندرعباس با تاکید بر اینکه این افزایش حقوق شامل تمامی کارگران این بخش‌ها خواهد شد، خاطرنشان کرد: در همین خصوص، تأمین حقوق و دستمزد کارگران و سایر کارکنان یکی از اولویت‌ها خواهد بود و برای آن دستیابی به منابع درآمدی پایدار بیشتر در دستور کار قرار گرفته است. امینی‌زاده تاکید کرد: افزایش حقوق کارگران و پرداخت به موقع حقوق آنها یکی از سیاست‌های شهرداری طی سال‌های اخیر بوده است.