بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه حدود ۳۰درصد کارگران در شیوع کرونا بیمه نداشتند و مقرری بیمه بیکاری نگرفتند، گفت: ضعف بازرسی‌های کار باعث می‌شود که کارگاه‌ها از انجام بیمه سر باز بزنند. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در سالی که با جهش تولید نامگذاری شده خبری از حمایت و خدمات دولت به تولید نیست، گفت: همین مسأله باعث شده که دورنمای تولید و سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شود. وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی هیچ دورنمایی درباره کارهای تولیدی خود ندارند و مدت قراردادهایی که در گذشته با پرسنل خود منعقد می‌کردند، کاهش یافته است. مدت قراردادهای کارگران به یک ماه و دو ماه رسیده است. در چنین شرایطی عدم امنیت شغلی کارگران تشدید شده و باعث کاهش راندمان کار هم می‌شود. امام‌قلی‌تبار افزود: با توجه به اینکه عضو هیأت‌های تأمین اجتماعی و ادارات کار هستیم، مشاهده می‌کنیم که سیر مراجعه‌کنندگان باید دریافت بیمه بیکاری افزایش یافته است. یکی از دلایل این میزان مراجعه به بیمه بیکاری کارگرانی بودند که قرارداد موقت داشتند و با توجه به مشکل کارفرمایان قراردادهایشان تمدید نشد. وی با بیان اینکه بخش زیادی از کارگران که بیمه نبودند نتوانستند از بیمه بیکاری ناشی از کرونا استفاده کنند، گفت: متأسفانه ضعف در بازرسی‌های کار موجب می‌شود که همواره بخش زیادی از کارگاه‌ها از بیمه کردن نیروی خود شانه خالی کنند. در دوران کرونا حدود 30درصد از نیروی کار بیمه نداشتند. به خاطر نبود امنیت شغلی به این کار تن داده بودند و وقتی همزمان با شیوع کرونا، کارگاه یا واحد تولیدی که در آن مشغول بودند با مشکل مواجه شد به خاطر نداشتن بیمه نتوانستند بیمه بیکاری دریافت کنند. بخش دیگری از کارگران هم که بیمه بودند، حقوق کامل بیمه بیکاری را دریافت نکردند. این فعال کارگری با بیان اینکه با شیوع کرونا دستمزد حدود 30درصد کارگران معوق شده، گفت: کارفرمایانی سوءاستفاده‌گری کردند و به‌رغم اینکه حساب‌های بانکیشان پر بود اما برای اینکه امتیاز دریافت وام را داشته باشند حقوق کارگران را پرداخت نکردند.