چهار کارگر بازداشتی هفت‌تپه به قید کفالت آزاد شدند. به گزارش عصر ایران، چهار کارگر بازداشتی هفت تپه به نام‌های «یوسف بهمنی»، «ابراهیم عباسی»، «مسلم چشم خاور» و «محمد خنیفر» که در روزهای گذشته بازداشت شده بودند، آزاد شدند. از قرار معلوم، این آزادی به قید کفالت صورت گرفته است.