سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در نامه‌ای خطاب به «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور خواستار پیگیری و تصویب افزایش حق مسکن کارگران شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود گذشت حدود 2 ماه از مصوبه شورای عالی کار، هنوز هیأت دولت افزایش حق مسکن به 300هزار تومان را تصویب نکرده است. از این رو سازمان بسیج کارگری در نامه ای خطاب به جهانگیری، خواستار پیگیری و تصویب افزایش حق مسکن کارگران شد.