شماری از کارگران خدماتی شهرداری تبریز، دیروز در اعتراض به معوقات بیمه‌ای خود مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر در محوطه عمارت ساعت تجمع کردند. به گزارش ایلنا، و به ادعای تجمع‌کنندگان، مطالبات بیمه‌ای کارگران خدماتی شهرداری تبریز چندین ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده و آنها در تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی خود دچار مشکل شد‌ه‌اند. کارگران شهرداری تبریز گفتند: امروز جلسه اعضای شورای شهر بود به همین دلیل ما کارگران فرصت را غنیمت شمردیم تا صدایمان را به گوش اعضای شورای شهر برسانیم. کارگران تصریح کردند: رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با حضور در بین کارگران، وعده پیگیری مطالبات را داد. همزمان یکی دیگر از اعضای شورا مشکلات‌مان را در صحن شورا مطرح کرده که امیدواریم به نتیجه قابل قبولی برسیم.