از سال ۱۳۹۳ آمار معرفی کارگران بیکار شده به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزایش یافته و از 24هزار و 374 نفر در سال ۱۳۹۳ به 29هزار و 106 نفر در سال ۹۸ رسیده است. به گزارش ایسنا، بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه مقرر به بیمه‌شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که طبق مقررات قانون بیمه بیکاری بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کند. بررسی بیمه بیکاری و افراد بهره‌مند از این مزیت، یکی از مواردی است که می‌تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید واقع شود. در حال حاضر رویکرد جهانی در این خصوص کاهش تعداد مقرری‌بگیران با تاکید بر حفظ اشتغال است چرا که افزایش این امر می‌تواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاه‌ها و تعطیلی آنها باشد. آخرین آمارهای منتشر شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که سال گذشته ٢٢هزار و ٨۵٣ نفر از مقرری‌‌بگیران بیمه بیکاری مشغول به کار شدند. بررسی آمار معرفی کارگران بیکار شده به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طی شش سال گذشته (۱۳۹۸-۱۳۹۳) حاکی از آن است که این میزان افزایش یافته است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۳ تعداد کارگران معرفی شده به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۲۴هزار و ۳۷۴ نفر بوده که به ۲۹هزار و ۹۰۶ نفر در سال ۱۳۹۴ نفر رسیده است. مقایسه آمار معرفی کارگران بیکار شده به فنی و حرفه‌ای طی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد که این میزان افزایش یافته و از ۲۹هزار و ۹۰۶ نفر در سال ۱۳۹۴ به ۳۱هزار و ۱۶۰ نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ روند کاهشی پیدا کرده است. در حالی که آمار معرفی کارگران بیکار شده به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال ۱۳۹۵ به 31هزار و 160 نفر افزایش یافته این رقم سال گذشته 29هزار و 106 نفر بوده است. براساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۷ برای ۱۸هزار و ۱۱۲ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری فرصت اشتغال جدید فراهم شده که این میزان در سال گذشته به بیش از ۲۲هزار و ۸۵۰ اشتغال جدید افزایش یافته است. پیگیری اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای قانون بیمه بیکاری است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف شده زمینه آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را از طریق آموزش در جوار کارخانه‌ها یا مراکز این سازمان فراهم کند.