نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است: اگر چه با مصوبات اخیر شورای عالی کار ۳۰۰هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شده اما این افزایش همچنان هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را جبران نمی‌کند و مخارج زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد.

ابوالفضل اشرف منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن و حداقل مزد کارگران از تیرماه اجرایی خواهد شد، گفت: افزایش پنج درصدی حداقل حقوق و افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن قطعا هزینه‌های زندگی کارگران را تامین نخواهد کرد. شاید با افزایش ۵درصد حداقل مزد، حدود ۱۰۰هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه شد ولی با این اعداد و ارقام دردی از کارگران دوا نمی‌شود.

وی ادامه داد: با مصوبات اخیر شورای عالی کار در مجموع ۳۰۰هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شده ولی اگر بخواهیم تنها خرید معمولی مایحتاج هفتگی کارگران را در نظر بگیریم دست‌کم ۲۰۰هزار تومان هزینه برمی‌دارد لذا به‌رغم تغییرات صورت گرفته در حداقل مزد، این افزایش همچنان هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش نمی‌دهد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به فلسفه حق مسکن کارگران گفت: قبلا استنباط و دیدگاه نسبت به حق مسکن این بود که بتوان با آن حداقل خانه‌ای را اجاره کرد اما امروز این ارقام و اعداد کمکی به جبران هزینه‌های مسکن نمی‌کند لذا با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها لازم است که حق مسکن متناسب با این هزینه‌ها بالا برود.

اشرف منصوری با توجه به وجود وزرای کابینه و نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار، تصویب افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران را محتمل دانست.