جمعی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت تولید در این واحد صنعتی، صبح دیروز در محوطه داخلی کارخانه تجمعی را برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، تجمع صنفی آرام تعدادی از کارگران هپکو، ظهر دیروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه) به علت عملکرد نامطلوب مدیریت فعلی این واحد صنعتی برپا شد.

کارگران معترض می‌گویند: با گذشت ۸ ماه از آغاز فعالیت مدیریت کنونی، هنوز اقدامی برای راه‌اندازی تولید در این کارخانه صورت نگرفته است. سال جاری نیز که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، برنامه‌ای از سوی مدیریت کارخانه مشاهده نمی‌کنیم.

کارگران نگرانند که با ادامه این روند، امینت شغلی آنها در معرض خطر قرار بگیرد.

به گفته یکی از کارگران، در روزهای گذشته کارگران‌ با تهیه طوماری مشغول جمع‌آوری امضا هستند. در این طومار، کارگران خواستار آغاز فعالیت تولیدی کارخانه بعد از گذشت 8 ماه شده‌اند.