کارگران ناحیه ۳ منطقه ۲۰ شهرداری تهران که عیدی و سنوات سال ۹۸ خود را از پیمانکار دریافت نکرده‌اند، خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات خود از سوی شهرداری تهران شدند.تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: حدود ۶۰ کارگر در بخش فضای سبز ناحیه سه منطقه ۲۰ شهرداری تهران به‌صورت غیرمستقیم با سوابق بالای ۱۵ سال مشغول کارند که جدا از دریافت نکردن یک ماه حقوق فروردین ماه سال جاری، عیدی و سنوات سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.