حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور رانندگان شرکت واحد که در سال ٩٨ بازنشسته شدند، پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، «محمود ترفع» مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهر تهران با بیان اینکه مطابق قانون کار، کارفرما موکلف به پرداخت پاداش پایان خدمت و ٤درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است که باید هنگام بازنشستگی به تامین اجتماعی پرداخت شود، گفت: ٧٣٠ نفر پرسنل شرکت واحد در سال ٩٨ واجد شرایط بازنشستگى بودند که امکان بازنشستگی ٥٠٠ نفر از آنها در پایان سال ٩٨ فراهم شد.

وی با تاکید بر اینکه احکام بازنشستگی آن دسته از کارگران واجد شرایط که نامه پایان کار ایشان در نیمه دوم سال ٩٨ از تامین اجتماعی وصول شد، ٢٧ اسفند ٩٨ صادر و حقوق ایشان واریز شده بود، گفت: با وجود کمبود منابع مالی، تمام تلاش خود را کردیم تا به قولمان مبنی بر واریز حق بیمه این عزیزان در اردیبهشت ماه عمل کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر ورود و حمایت شهردار تهران نبود، این مهم محقق نمی‌شد، خاطرنشان کرد: با واریز 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور رانندگان بازنشسته اتوبوسرانی پایتخت در اردیبهشت ماه، مشکل این عزیزان برطرف شد.