رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است اما حضور دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بسیار پررنگ‌تر از نمایندگان کارفرما و کارگر است و عملاً این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم‌گیری برخوردار نیستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، غلامحسین شافعی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از وی درخواست کرد تا با توجه به شرایط بحرانی اخیر حاکم بر محیط کسب‌وکار کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

وی در این نامه تأکید کرد که طی سال‌های گذشته و با حذف شورای عالی تأمین اجتماعی، اصل سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان کمرنگ شده که این موضوع مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان به‌عنوان شرکای سازمان تأمین اجتماعی است.