رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی اعلام کرد: حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی هم‌تراز تعیین شده و تغییر آن در حال حاضر، امکان‌پذیر نیست. به گزارش مهر، همت‌علی شاه‌نظری درباره تقاضای افزایش حقوق نیروهای قرارداد کار معین که از سوی معاونت مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود، اعلام کرد: براساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۹۸.۱۲.۷ این سازمان، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی هم‌تراز تعیین شده است و تغییر آن در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.