مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ابتدا قرار بود ۳ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری تخصیص یابد که با پیگیری‌ صندوق بازنشستگی کشوری، این رقم حدود دو برابر شد و به ۶ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

اکبر افتخاری در پست اینستاگرامی خود نوشت: امسال میانگین افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ۸۰۰هزار تومان خواهد بود و حداقل حقوق بازنشستگان این صندوق با سنوات کامل ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان است.

وی با اشاره به پیگیری بازنشستگان از جلسات و مذاکرات مربوط به همسان‌سازی حقوق‌ها در سازمان برنامه و بودجه، در توضیحاتی افزود: رقمی که اکنون به عنوان میانگین افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شده شامل دو بخش افزایش حقوق و همسان‌سازی است، به این معنی که ابتدا حقوق کلیه بازنشستگان از گروه یک تا گروه بیست، ۱۵درصد افزایش پیدا می‌کند و سپس، مبالغی نیز برای همسان‌سازی به آن افزوده می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام اینکه همسان‌سازی به شکل پلکانی نزولی انجام می‌شود، ادامه داد: این به این معناست که کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند، مبلغ بیشتری را برای همسان‌سازی دریافت می‌کنند و بالعکس، کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند، مبلغ کمتری را برای همسان‌سازی دریافت می‌کنند.