بررسی نرخ بیکاری به تفکیک هر فصل، در بازه زمانی بهار ۹۶ تاکنون از بهبود نسبی در گروه جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حکایت دارد. البته این مقایسه صرفاً از حیث «طی روند کاهشی» اهمیت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به استناد گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله «در کل کشور» طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ غالباً در دامنه ۲۷ تا ۲۹درصد در نوسان بوده اما این نرخ در سال جاری، با بهبود نسبی مواجه شده طوری که نرخ بیکاری جوانان در این گروه سنی، در نخستین فصل امسال به ۲۶.۵درصد و در تابستان به ۲۶.۱درصد رسید.

در سال ۹۶ نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، از ۲۸.۸درصد در بهار آغاز شد و در زمستان، به ۲۹.۲درصد رسید، ضمن اینکه در سال ۹۷ نیز، نرخ بیکاری این گروه از جوانان با ۲۸.۳درصد شروع شده و در زمستان ۲۸.۱درصد بوده است.

مقایسه بیکاری فصلی نشان می‌دهد، بیکاری جوانان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، حدود ۲درصد و در تابستان نیز ۱.۱درصد کاهش داشته است، در حالی که مقایسه آمار بیکاری فصلی در بهار و تابستان سال ۹۷ نسبت به سال ماقبل آن یعنی ۹۶، تغییر محسوسی را روایت نمی‌کند. بنابراین روند کاهشی نرخ بیکاری در بهار و تابستان امسال نسبت به دو سال گذشته، سرعت بیشتری به خود گرفته که به استناد این آمار، پیش بینی می‌شود این روند کاهشی نرخ بیکاری، در فصل‌های پاییز و زمستان هم نسبت به دو سال گذشته ادامه داشته باشد.

علاوه بر این، نرخ بیکاری فصلی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله «در مناطق شهری» طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ در دامنه ۳۱ و ۳۲ درصد بوده است. بررسی نرخ بیکاری جوانان به تفکیک هر فصل (بیکاری فصلی) حاکی از آن است که آخرین نرخ بیکاری کمتر از ۳۰ درصد، به پاییز ۹۴ برمی‌گردد که در آن مقطع، نرخ بیکاری ۲۷.۸درصد بود و پس از آن نرخ بیکاری فصلی جوانان همواره بالای ۳۰درصد بوده و حتی به ۳۴درصد هم رسیده است. اما نرخ بیکاری فصلی جوانان در بهار امسال پس از ۱۴ فصل، به کمتر از ۳۰درصد رسید و در بهار امسال نرخ ۲۹.۵درصد را ثبت کرد. نرخ بیکاری جوانان در حالی در بهار امسال به ۲۹.۵درصد رسید که این نرخ در بهار سال گذشته ۳۲.۷درصد بود و کاهش ۳.۲درصد را نشان می‌دهد. همچنین این نرخ در تابستان امسال، هر چند به ۳۰درصد رسیده اما نسبت به تابستان سال گذشته ۱.۵درصد کاهش داشته است.

در عین حال مقایسه نرخ بیکاری جوانان در مناطق روستایی نشان می‌دهد، این نرخ در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ با بهبود نسبی مواجه بوده است. البته نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته در روستاها ۱.۲درصد رشد و در تابستان امسال، نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۴درصد کاهش را نشان می‌دهد اما برآیند کلی نرخ بیکاری جوانان در مناطق روستایی حاکی از آن است که طی سال‌های ۹۵ دامنه این نرخ بین ۲۰ تا ۲۴درصد اما اکنون در دامنه ۱۶ و ۱۷درصد متغیر است که روند کاهشی را نشان می‌دهد.