دیوان بین‌المللی دادگستری با موافقت ۱۳ نفر از اعضای خود در برابر ۲ رای مخالف، دستور داد اسرائیل حمله نظامی به رفح را متوقف کند. رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری گفت که آفریقای جنوبی از دیوان خواسته تا اقدامات بیشتری را مطابق با تحولات عملیات نظامی در رفح اتخاذ کند. براساس گزارش الجزیره، دیروز (جمعه) رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری افزود: دادگاه خاطرنشان می‌کند که وضعیت انسانی در رفح پس از هفته‌ها بمباران فاجعه بار است. حمله زمینی اسرائیل به رفح هنوز ادامه دارد و به موج دیگری از آوارگی منجر شده است. قاضی نواف سلام، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد: اقدامات موقتی که دیوان در ماه مارس تصویب کرد به طور کامل به تحولات اخیر پاسخ نمی‌دهد. رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین گفت: آفریقای جنوبی از دادگاه خواسته تا از صلاحیت خود استفاده کند و اقدامات اضطراری برای توقف جنگ اعمال کند. دادگاه یادآوری می‌کند که شرایط زندگی ساکنان نوار غزه به طور قابل توجهی بدتر شده است. براساس اظهارات رئیس دیوان دادگاه حمله نظامی در رفح را تحولی خطرناک می‌داند که بر رنج مردم می‌افزاید. از زمان آغاز حمله زمینی در هفت مه، حدود ۸۰۰ هزار نفر از رفح آواره شده‌اند.