پس از آنکه فرانسه، جمهوری آذربایجان را به «مداخله» در امور سیاسی منطقه «کالدونیای جدید»، از مناطق برون مرزی تحت حاکمیت پاریس واقع در جنوب غرب اقیانوس آرام متهم کرد، باکو این ادعای فرانسه را تکذیب و محکوم کرد. از چند روز پیش منطقه «کالدونیای جدید» شاهد ناآرامی‌های مرگباری در واکنش به یک سری اصلاحات انتخاباتی جدیدی که پارلمان فرانسه برای این منطقه برون‌مرزی واقع در حد فاصل کشورهای استرالیا و فیجی تصویب کرد، بوده است. لایحه این اصلاحات که روز سه‌شنبه توسط پارلمان فرانسه در پاریس تصویب شد به فرانسوی‌های غیر کالدونیایی اجازه می‌دهد که اگر به مدت ۱۰ سال در کالدونیای جدید زندگی کنند، بتوانند در انتخابات استانی شرکت کنند؛ اقدامی که برخی رهبران محلی و استقلال طلبان می‌گویند که آرای مردم بومی «کاناک» را که ۴۰ درصد جمعیت کالدونیای جدید را تشکیل می‌دهند، کمرنگ می‌کند. در پی این ناآرامی‌ها «ژرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه، جمهوری آذربایجان را به «مداخله» در سیاست‌ منطقه کالدونیای جدید متهم کرد؛ اتهام‌زنی که با تکذیب فوری از سوی باکو مواجه شد و تنش‌های فزاینده‌ای که پیش از این نیز بین فرانسه و جمهوری آذربایجان بالا گرفته بود را تشدید کرد.