اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پیش‌نویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در این مجمع رای مثبت دادند. قطعنامه مجمع عمومی برای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد روز جمعه با رای موافق ۱۴۳ کشور، ۹ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید. به این ترتیب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اختلاف زیادی به اعطای «حقوق و امتیازات» جدید به فلسطین رای داده و از شورای امنیت خواسته که درخواست فلسطینیان را برای تبدیل شدن به یکصد و نود و چهارمین عضو سازمان ملل متحد دوباره بررسی کند. قرار است این درخواست تجدید نظر به شورای امنیت ارسال شود. سازمان ملل متحد دارای ۱۹۳ عضو است و فلسطین در سال ۲۰۱۲ به یک کشور ناظر غیرعضو سازمان ملل تبدیل شد. بر اساس منشور ملل متحد، کشورهایی می‌توانند به عضویت سازمان ملل درآیند که «صلح دوست» باشند. این رای‌گیری حمایت جهانی از پیشنهاد فلسطینیان را به نمایش گذاشت.   رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده، روز پنجشنبه به صراحت گفت: «دولت بایدن با قطعنامه مجمع مخالف است.» ایالات متحده ماه گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که راه را برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل هموار می‌کرد، وتو کرد. درخواست عضویت کامل در سازمان ملل، ابتدا باید از سوی شورای امنیت ۱۵ عضوی و سپس مجمع عمومی تایید شود. پیش از رای‌گیری روز جمعه، دیپلمات‌ها پیش‌بینی کرده بودند که این قطعنامه حمایت لازم را برای تصویب داشته است. گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه مجمع عمومی را محکوم کرد و گفت این قطعنامه عملا به فلسطینی‌ها وضعیت و حقوق دولتی اعطا می‌کند که در تضاد با اصول منشور سازمان ملل است.