کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی‌ شرایط انسانی در افغانستان را «وخیم» توصیف کرده و بر نیاز به رویکردی جدید در اینباره تاکید کرده است. به گزارش طلوع نیوز، ‌ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با اشاره به کمبود بودجه برای کمک رسانی به افغانستان گفته است که بیش از ۲۴ میلیون فرد در این کشور به کمک نیاز دارند. در بخشی از گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آمده است: نیازهای بیش از ۲۴ میلیون نفر بسیار گسترده و به هم پیوسته است. بسیاری از این نیازها به دلیل ترکیبی از تاثیرات طولانی مدت چندین دهه درگیری، تغییرات اقلیمی و بحران عمیق اقتصادی ایجاد شده‌اند. منابع افغانستان گسترده است، اما مهم این است که راه‌حل‌هایی برای ریشه‌کن شدن‌ همه این نیازها اجرا شود. مسئولان حکومت سرپرست طالبان نیز خواستار کمک‌های سازمان‌های بین المللی برای کاهش فقر در افغانستان شده اند.