شماری از ساکنان بدخشان به دلیل کشته شدن یک غیرنظامی توسط افراد امنیتی طالبان دست به این تجمع اعتراضی زده‌اند. منابع محلی گفته‌اند که این حادثه زمانی اتفاق افتاده است که افراد طالبان برای تخریب کشت خشخاش به این ولسوالی رفته بودند، ولی با مردم محل درگیر و یک فرد کشته شد. در ویدیویی که از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معترضان با حمل یک تابوت شعار «مرگ بر امارت» سر می‌دهند. طالبان حکومت خود را امارت اسلامی می‌نامد. به گزارش طلوع‌نیوز، شماری از شهروندان این ولسوالی به دلیل کشته شدن یک غیرنظامی توسط افراد امنیتی طالبان دست به این تجمع اعتراضی زده‌اند. منابع محلی گفته‌اند که این حادثه زمانی اتفاق افتاده است که افراد طالبان برای تخریب کشت خشخاش به این ولسوالی رفته بودند ولی با حاضران در محل درگیر و یک فرد کشته شد. دفتر سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت بدخشان در واکنش به این حادثه گفته است که تحرک و استفاده سوء تعدادی از افراد از چند دهقان و زارعین کشت خشخاش باعث بروز درگیری بین نیروهایی که موظف به تخریب بودند با زارعین شده است. معترضان در این ویدیو می‌گویند که افراد طالبان وارد خانه‌های آن‌ها شده‌اند.