یک دیپلمات روس با بیان اینکه روابط روسیه و ناتو از دوران جنگ سرد هم بدتر است، گفت غرب، اوکراین را به ابزاری برای مقابله مسلحانه با روسیه بدل کرده و خود نقش تامین تسلیحات و اطلاعات را برعهده دارد. به گزارش اسپوتنیک، کنستانتین گاوریلوف، نماینده روسیه در نشست کنترل تسلیحاتی وین گفت روابط میان ناتو و روسیه امروز در وضعیتی قرار دارد که از جنگ سرد بدتر است. این دیپلمات روس گفت: سند مفهوم استراتژیک ناتو که در نشست ۲۰۲۲ در مادرید امضا شد، روسیه را بزرگ‌ترین و مستقیم‌ترین تهدید معرفی کرده است. ناتو قرار است دست‌کم در ۱۰ سال آینده بر اساس منطق تقابلی که این سند پی‌ریزی شده، عمل کند. ظاهراً حالا ایده‌آل آن‌ها از امنیت اروپا در کشیدن سیم خاردار در مرزهای ما نهفته است. در نتیجه، اکنون می‌توان رابطه روسیه و ناتو را بدتر از جنگ سرد توصیف کرد. وی افزود: کافی است به یاد داشته باشیم که چطور در دوره جنگ سرد، تقریباً تمامی بیانیه‌های ناتو در سطوح مختلف از جمله وزرا با یک ارزیابی از احتمال حمله ناگهانی توسط شوروی و اعضای پیمان ورشو آغاز می‌شد. گاوریلوف همچنین گفت ناتو اوکراین را به چشم یک میدان نبرد و ابزاری برای درگیری مسلحانه با روسیه می‌بیند و غربی‌ها خود در پشت صحنه

 حضور دارند.