همزمان با ادامه بحران سیاسی  در سودان، «مارتین گریفیتس» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه درباره فاجعه انسانی دراین کشور هشدار داد و اعلام کرد که پنج میلیون سودانی با خطر فاجعه گرسنگی مواجه‌اند. به گزارش رویترز با انتشار این خبر افزود: در نامه‌ای که معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه به شورای امنیت این سازمان فرستاد، هشدار داد که در ماه‌های پیش رو نزدیک به پنج میلیون سودانی دربخش‌هایی ازاین کشور جنگ زده با خطر گرسنگی فاجعه‌بار مواجه خواهند بود. بنابراین گزارش گریفیتس در بخشی از این نامه هشدارآمیز نوشته است که بدون کمک‌های فوری بشردوستانه و دسترسی به کالاهای اساسی، نزدیک به پنج میلیون نفر در ماه‌های پیش‌رو دربخش‌هایی از سودان به نا‌امنی غذایی دچار می‌شوند. همچنین انتظار می‌رود نزدیک به ۷۳۰هزار کودک در سراسر سودان از سوءتغذیه حاد رنج ببرند.