پس از آن که طی هفته‌های اخیر ده ها هزار نفر از مردم آلمان در تجمع و تظاهرات‌های متعدد مخالفت خود با تحرکات راست افراطی در این کشور را نشان دادند، وزیرکشور آلمان از اقدامات پیشنهادی دولت برای مقابله با رشد افراطی‌گری دست‌راستی، خبر داده است.  آلمان طی ماه ژانویه گذشته شاهد حضور خیابانی صدها هزار نفر تظاهرات‌کننده از همه اقشار این کشور بوده که به طور هفتگی علیه آنچه «گسترش تحرکات راست افراطی» خوانده شده اعتراض کرده‌اند. روز سه‌شنبه، ۱۳ فوریه، نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان همزمان با رونمایی از این طرح گفت که تظاهرات مردمی در هفته‌های گذشته دولت را «تشویق کرده که اقدامی سیاسی» در این باره کند.  ماه گذشته، مردم آلمان از افشاشدن محتوای جلسه «مخفی» سران حزب دست راستی آاف‌د (حزب آلترناتیو آلمان) شوکه شدند چرا که گزارش شد در این جلسه رهبران ارشد این حزب و برخی از چهره‌های تاثیرگذار دست راستی درباره ایده «اخراج وسیع مهاجران» از خاک آلمان با هم صحبت کرده‌اند. در آلمان که هنوز با پیامدهای نازیسم و فاشیسم در قرن بیستم دست و پنجه نرم می‌کند، اکثریت جامعه به بسط مجدد افکار و تئوری‌های نژادپرستانه، یهودستیزانه و مهاجرستیزانه که ۸۰ سال پیش زمینه را برای ظهور آلمان نازی فراهم کرد با نگرانی جدی واکنش نشان می‌دهند.