پارلمان مجارستان درخواست عضویت سوئد در ناتو را به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرا، تصویب نکرد. احزاب حاکم مجارستان در جلسه دیروز (دوشنبه) پارلمان شرکت نکردند و در نتیجه از مجموع ۱۹۹ نماینده تنها ۵۱ نماینده در روند رای‌گیری حضور داشتند. تلویزیون ATV مجارستان چند روز پیش گزارش کرد که حزب حاکم این کشور و حزب مردم دموکرات مسیحی با دو سوم آرا به عضویت سوئد در ناتو رای نخواهند داد و منتظر دیدار و رایزنی «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر مجارستان و «اولف کریسترسون» نخست‌وزیر سوئد خواهند بود. سوئد پیش از این مسئله نهایت تلاش خود را انجام داد تا رضایت ترکیه را برای عضویت در ائتلاف نظامی ناتو جلب کند.