طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، از زمان اجرای سیاست اخراج مهاجران غیرقانونی توسط اسلام‌آباد، بیش از نیم میلیون افغانستانی از پاکستان به کشور خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان بین‌المللی مهاجرت دیروز (دوشنبه) اعلام کرد که بیش از 500 هزار افغانستانی طی چهار ماه از زمانی که اسلام آباد به مهاجران غیرقانونی دستور خروج از پاکستان را داد، از این کشور به افغانستان بازگشته‌اند. پاییز امسال دولت پاکستان اعلام کرد که یک میلیون و ۷۰۰ هزار مهاجر بدون اسناد را که بیشتر آنان شهروندان افغانستان هستند، اخراج خواهد کرد. وزیر کشور پاکستان با تعیین ضرب الاجل برای پناهجویان غیرقانونی که بیشتر آنان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند، افزود از تاریخ اول نوامبر ۲۰۲۳ (۱۰ آبان) به بعد با پناهجویان غیرقانونی هیچ مماشاتی نخواهد شد و ضمن اخراج، دارایی‌های این افراد نیز ضبط و مصادره می‌شود.