تاجیکستان و قزاقستان در بیانیه‌های جداگانه‌ای با توجه به انتخابات اخیر جزیره تایوان اعلام کردند که قاطعانه از سیاست «چین واحد» حمایت کرده و دولت جمهوری خلق چین را تنها نماینده قانونی قلمرو چین می‌دانند. وزارت‌خارجه تاجیکستان در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، نوشت: در ارتباط با «انتخابات ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴ در تایوان»، دوشنبه قاطعانه از سیاست «چین واحد» حمایت می‌کند و دولت جمهوری خلق چین را تنها دولت مشروع و نماینده کل چین می‌داند. در این بیانیه آمده است: تاجیکستان تایوان را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو چین به رسمیت می‌شناسد و با قاطعیت با هرگونه تلاش و دخالت خارجی در امور داخلی این کشور دوست مخالف است. در بیانیه مشابهی که از سوی وزارت امور خارجه قزاقستان صادر شد، دولت آستانه تاکید کرد که «از تلاش های دولت چین برای اجرای اتحاد صلح آمیز کشور» حمایت می کند.