آلمان توسط اعتصابات و اعتراضات اجتماعی بزرگ، از جمله کشاورزانی که قطع کمک‌های عمومی را محکوم می‌کنند، متزلزل شده است. بسیاری از گروه‌های کوچک و حزب راست افراطی AfD تلاش می‌کنند از این خشم سوءاستفاده کنند. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در شبکه اجتماعی ایکس «دعوت به خشونت» توسط گروه‌های کوچک افراطی را محکوم کرد. به نقل از ژی.دی.دی، صدراعظم آلمان با به‌رسمیت‌شناختن اعتراضات «مشروع»، نگران خشم و تحقیر فرآیندها و نهادهای دموکراتیک توسط افراط‌گرایان است که هر گونه سازش را تحقیر و همه بحث‌های دموکراتیک را مسموم می‌کنند. در این هفته، کشاورزان برای محکوم‌کردن کاهش کمک‌های عمومی و کنارگذاشتن معافیت‌های مالیاتی، اقدامات اعتراضی را با بستن خیابان‌ها در اطراف چندین شهر اجرا کردند. آنها از حمایت حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) برخوردار شده‌اند، حزبی که به دنبال شتاب در نفوذ این جنبش اجتماعی است تا آن را به دستاوردهای انتخاباتی تبدیل کند. در نظرسنجی‌ها، این جنبش از محبوبیتی برخوردار شده است، درحالی‌که ائتلاف حاکم متشکل از طرف‌داران محیط‌زیست، سوسیال‌دموکرات‌ها و لیبرال‌ها به طور فزاینده‌ای مورد انتقاد قرار می‌گیرد. خشم کشاورزان همچنین باعث ایجاد گروه‌های کوچک راست افراطی شده است. نئونازی‌های «صدای سوم» یا جنبش ملی‌گرای Ein Prozent خواستار «اعتصابات عمومی» و «شورش‌های خرابکارانه» شده‌اند.