رییس دفتر سیاسی دولت طالبان در قطر در واکنش به عدم واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به طالبان، این تصمیم را غیرقانونی و ناعادلانه خواند. سهیل شاهین درباره تصمیم اخیر کمیته بررسی اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد در عدم واگذاری کرسی افغانستان به دولت طالبان به طلوع‌نیوز گفت: اینکه باز سازمان ملل این کرسی را به امارت اسلامی (دولت طالبان) نداده، ما این عمل را غیراصولی، غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌دانیم که به حیثیت و اعتبار این سازمان بین‌المللی آسیب می‌رساند. به گزارش طلوع‌نیوز، طارق فرهادی، کارشناس سیاسی در این باره گفت که افغانستان هرچه زودتر باید کرسی خود را به دست بیاورد؛ اما ما باید دلخوش باشیم که در شرایط کنونی کرسی تعلیق نشد، آنوقت چالش بزرگتری داشتیم. شرایط اگر در داخل کشور بهتر شود، امکان اینکه این کرسی به دست بیاید وجود دارد.»