چین از شورای امنیت سازمان ملل خواست که با توجه به شرایط فعلی در افغانستان تحریم‌ها علیه این کشور را تعدیل کند. به گزارش شینهوا، گنگ شوانگ معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل پنجشنبه گفت: افغانستان در مرحله حساسی از بازسازی و احیای آرام است. جامعه بین‌المللی باید تعامل سازنده خود را با مقام‌های این کشور تقویت کند تا از بحران انسانی خارج شده و اقتصاد و معیشت مردم را تقویت کند. وی همچنین بر «بهبود رعایت حقوق بشر در افغانستان و بازگشت این کشور به خانواده ملت‌ها» تاکید کرد و افزود: تهدیدهای تروریستی در افغانستان همچنان جدی است. جامعه بین‌المللی باید به افغانستان کمک کند تا بتواند با همه نیروهای تروریستی مبارزه کند. گنگ شوانگ اظهار کرد: شورای امنیت باید اطمینان حاصل کند که رژیم تحریم‌ها در بهبود صلح و ثبات در افغانستان تاثیر 

گذاشته است.