گارد ساحلی فیلیپین با ادعای اینکه تعداد ناوهای جنگی چین در صخره مرجانی منطقه انحصاری اقتصادی(EEZ) خود بیشتر شده، دو ناو را برای گشت زنی در دریای جنوبی چین مستقر کرده است. به گزارش رویترز، فیلیپین ادعا می‌کند تعداد ناوهای نظامی چینی حاضر در صخره مرجانی ویتسان که مانیل آن را جولیان فیلیپ می‌نامد، در ماه نوامبر(آبان-آذر) از ۱۱۱ به ۱۳۵ افزایش یافته است. فرمانده گارد ساحلی فیلیپین دستور داده است در این صخره مرجانی گشت زنی دریایی انجام شود. در این بیانیه آمده است: گارد ساحلی فیلیپین به تعهد خود در زمینه حفاظت از امنیت دریایی و محیط زیست دریا پایبند است تا تمامیت ارضی، حاکمیت، حقوق حاکمیت، و اختیارات قضایی فیلیپین را در دریای غربی فیلیپین را حفظ کند. دریای غربی فیلیپین عبارتی است که مانیل برای آب‌های دریای چین جنوبی در محدوده ۲۰۰ مایلی منطقه انحصاری اقتصادی(EEZ) خود استفاده کرده است.