رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر مدعی شد سازمان ملل در واگذاری کرسی افغانستان به طالبان، بی‌طرفی‌ خود را حفظ نکرده است. به گزارش خبرگزاری طلوع، سهیل شاهین در گفت‌وگو با تلویزیون افغانستان گفت: هم اکنون از این کرسی بر خلاف مصالح حکومت افغانستان استفاده می‌شود. وی افزود: سازمان ملل یک سازمان بزرگ است که همواره از قانون و قانون‌مندی و حقوق بشر دم می زند و ادعای بی‌طرفی می‌کند ولی در این زمینه بی‌طرف نیست. سهیل شاهین گفت: برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان باید نخست به خواست‌های مشروع مردم افغانستان توجه شود. رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر خاطرنشان کرد: خواسته مردم را هم باید در نظر بگیریم و نه تنها خواست خارجی‌ها را، ولی در هر صورت مطالبات مردم را باید بپذیریم. وی تاکید کرد نشست‌هایی که طی دو سال اخیر در مورد افغانستان بدون حضور نماینده طالبان برگزار شده است.