شایعات مربوط به شروع یک جنگ تازه تمام اتیوپی را در بر گرفته و اگر این اتفاق بیفتد، چهارمین جنگ در دوره پنج ساله نخست وزیری «آبی احمد» خواهد بود. به گزارش بی‌بی‌سی‌ فارسی، آبی که سال ۲۰۱۹ جایزه صلح نوبل را برای آشتی دوباره با اریتره دریافت کرد، در حال خرید اسلحه و بسیج ارتش اتیوپی است و می‌گوید دسترسی به آب‌های آزاد برای این کشور مسئله‌ای حیاتی است. بسیاری از مردم اتیوپی -و همسایگان این کشور- که تلاش می‌کنند بین سطور وقایع را بخوانند، برداشت‌شان این است که نخست وزیر در حال تهدید به استفاده از نیروی نظامی است. اما آبی قصد حمله نظامی به اریتره را رد کرده و به تازگی در سخنرانی روز نیروهای مسلح این کشور گفته است: «اتیوپی هرگز به هیچ کشوری حمله نکرده و در آینده هم چنین کاری نخواهد کرد.» او همچنین خواهان گفت‌وگو در اجلاس اضطراری «سازمان بین دولتی توسعه» (ایگاد) شده که متشکل از هشت کشور شمال شرق آفریقا است. آبی مسئله لزوم دسترسی اتیوپی به دریا را به صورت علنی در ماه ژوئیه مطرح کرد. نخست وزیر اتیوپی در جلسه‌ای با تاجران این کشور گفت که «ما می‌خواهیم با روش‌های مسالمت‌آمیز یک بندر را در اختیار بگیریم. اگر نشد به زور متوسل خواهیم شد.» فارغ از آن که اتیوپی تهدید حمله نظامی را عملی کند یا نه، آبی با موضع‌گیری‌های خود جنگ را به گزینه‌ای قابل تصور تبدیل کرده است. کوبیدن بر طبل جنگ فضایی خطرناک به وجود می‌آورد، اما خطر رخ دادن چنین جنگی اکنون به شکل نگران‌کننده‌ای 

بالا است.