چندین فرودگاه فرانسه روز گذشته (چهارشنبه) پس از دریافت ایمیل‌هایی با محتوای تهدید به بمب‌گذاری در حال تخلیه هستند. به گزارش فیگارو، یک منبع در پلیس فرانسه گفت: شش فرودگاه صبح دیروز در فرانسه پس از «تهدید به حمله» تخلیه شدند که گفته شده است فرودگاه‌های مورد نظر لیل، لیون، نانت، نیس، تولوز و بووه هستند. گروه ADP که مدیریت فرودگاه‌های پاریس شامل شارل دوگل، اورلی و لوبورژه را بر عهده دارد، اطمینان داد که در این مرحله نگران این تهدیدات بمب‌گذاری که به نظر می‌رسد بر روی بسیاری از فرودگاه‌های بزرگ فرانسه تاثیرگذاشته است، نیست. این شرکت توضیح داد: هیچ یک از فرودگاه‌های پاریس تحت تأثیر تهدیدات بمب‌گذاری قرار نگرفته است. با این وجود ما کاملا هوشیار هستیم. در روزهای اخیر، چندین تهدید به بمب‌گذاری مدارس و همچنین موزه لوور و کاخ ورسای را نیز درگیر کرده است. همچنین کاخ گردشگری ورسای در فرانسه روز سه‌شنبه برای دومین بار در چهار روز گذشته، به دلیل تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شد. روز شنبه هم موزه لوور، پردبازدیدترین موزه جهان، پس از دریافت یک تهدید کتبی بمب‌گذاری هزاران بازدیدکننده را تخلیه کرد. این در حالیست که همچنان سرویس اطلاعاتی فرانسه به دنبال منشأ تهدیدها است.