کامیون‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به سهولت از ایست بازرسی مرزی لاچین به موازات جاده آغدام - خانکندی عبور کرده‌ و به قره‌باغ رسیده‌اند. طبق گزارش ترند، این کامیون‌های صلیب سرخ پس از بازرسی در ایست بازرسی مرزی لاچین به سهولت عبور کردند. براساس گزارش این خبرگزاری آذربایجانی، نیروهای فعال در قره‌باغ در نهایت تسلیم شروط جمهوری آذربایجان شدند و با گشایش همزمان جاده لاچین و جاده آغدام - خانکندی موافقت کردند. در نتیجه، مقامات قره‌باغ اعلام کردند که تصمیم گرفته‌اند پیشنهاد مشترک دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در خانکندی و فرماندهی حافظان صلح روسیه در مورد انتقال همزمان مواد غذایی توسط خودروهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در امتداد جاده لاچین و جاده آغدام- خانکندی را بپذیرند.  طبق گزارش این وب‌سایت، در واقع توافق بر سر بازگشایی همزمان این مسیرها در اول سپتامبر صورت گرفت و مقامات قره‌باغ این روند را به تعویق انداختند. براساس گزارش رسانه‌های جمهوری آذربایجان، محموله بشردوستانه که به دست صلیب سرخ از طریق جاده آغدام منتقل شد، در حال توزیع در خانکندی در مرکز قره‌باغ است. ارمنستان پیش از این، بارها از اقدام جمهوری آذربایجان در مسدودکردن کریدور لاچین که بخش ارمنی‌نشین قره‌باغ را به ارمنستان متصل می‌کند، انتقاد کرده بود.