نخست‌وزیر پیشین پاکستان تاکید کرد که هنگام بازداشت با او مانند یک تروریست رفتار شده است. به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «عمران خان»، نخست‌وزیر پیشین پاکستان پس از آزادی از حبس تاکید کرد که تنها راه تحقق ثبات در این کشور برگزاری انتخابات است.  خان با بیان اینکه پس از آزادی می‌تواند در امنیت به خانه بازگردد، گفت: «دادگاه عالی مرا به قید ضمانت آزاد کرده است». وی افزود: «فردا برای مردم سخنرانی خواهم کرد و به آنها امید خواهم بخشید».  نخست‌وزیر پیشین پاکستان تاکید کرد که ایده اعمال وضعیت اضطراری در کشور احمقانه است زیرا موجب تعمیق بحران و فروپاشی می‌شود.  خان درباره وضعیت خود در دوره بازداشت گفت: «زمانی که من در زندان بودم هرج و مرج وجود داشت و من نمی‌دانستم دقیقا چه اتفاقی می افتد، زیرا کسی که من را ربوده بود با من به عنوان یک تروریست رفتار می‌کرد».